Logopedie

U kan bij ons terecht voor de behandeling van :

• leerproblemen bij kinderen : lezen – spellen – rekenen – werkhouding

• een taal – en/of spraakontwikkelingsprobleem bij kinderen

• articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen

• oromyofunctionele problemen bij kinderen en volwassenen

• slik – en voedingsproblemen bij kinderen en volwassenen

• stemproblemen bij kinderen en volwassenen

• neurologische spraak – en/of taalstoornissen na o.a. CVA

• stotteren bij kinderen en volwassenen

Wij verzorgen het onderzoek en de behandeling van logopedische problemen. Het beantwoorden van uw vragen en het geven van advies zijn eveneens een essentieel onderdeel van de dienstverlening. 

Wij zijn een volledig geconventioneerde praktijk en hanteren dusdanig de door het RIZIV opgelegde tarieven. Voor de meeste behandelingen is terugbetaling via het ziekenfonds mogelijk.

De door het RIZIV bepaalde tarieven voor 2022 zijn de volgende :

  • Aanvangsbilan : 137,12 euro
  • Behandelingssessie 30 min. : 28,28 euro (school) - 29,28 euro (praktijk, thuis)
  • Adviesgesprek 30 min : 29,28 euro

Indien u zich in een financiële noodsituatie bevindt, kan er gewerkt worden met een systeem van derde betaler. U betaalt dan het remgeld contant per sessie, waarna wij het ziekenfondsdeel rechtstreeks van uw ziekenfonds ontvangen. De therapie kan dan starten zodra wij het bevestigende antwoord van uw ziekenfonds hebben gekregen.